Isplati se rizikovati!
Žene nisu poznate po preuzimanju rizika. Ali, to bi se svakako trebalo promeniti, iz dva glavna razloga. Prvo, preuzimanje rizika jedan je od puteva do uspeha i može nas naučiti itekako vrednim životnim lekcijama. 
 
Prilike – Ljudi imaju tendenciju da na preuzimanje rizika gledaju kao na nešto negativno, a često zaboravljaju da mnoge sjajne prilike često proizlaze upravo iz takvih situacija. Naravno da se ne isplati baš svaki rizik, ali neki se itekako isplate.
 
Samopouzdanje – Preuzimanje rizika pružiće vam priliku da naučite kako da se istaknete i predstavite kao vođa, a ne samo kao sledbenik zadovoljan sadašnjim statusom,.
 
Lekcija – Svaki rizik donosi važnu životnu lekciju, a to je neprocenjivo.
 
Ništa nije jednostavno – Kao uostalom i većina stvari u životu, ni uspeh neće doći sam od sebe. Izlaskom iz svoje “zone komfora” otvaraju se i neke dodatne mogućnosti, kao i mogućnosti da se svako uveri u to koliko je sposoban, i što još mora da nauči.
 
Strah od neuspeha – Prihvatanje rizika pomoćiće u prevladavanju straha od neuspeha, koji je velika prepreka za uspeh.
 
 
Izvor: www.infogo.biz