Nagradne igre
23.08.2019.

NAGRADE NA SAT - GUARANA nagradna igra 2019

Guaranina nagradna igra počinje dana 01.09.2019. godine u 00:01 časova i traje do dana 28.09.2019. godine, do 23:59.

Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri su specijalne i posebno označene Guarana Original limenke u jediničnom pakovanju od 0,25 litara, kao i Guarana Original limenke u jediničnom pakovanju od 0,5 litara na kojima je jasno istaknut ispis Nagrade na sat kao i poruka da sadrže kod za učestvovanje u nagradnoj igri.

Nakon što je potrošač izvršio kupovinu Proizvoda, potrebno je da se registruje (i na taj način otvori svoj personalni nalog/profil) na sajtu www.nagradenasat.rs. Da bi registracija bila uspešna potrošač treba da izvrši potvrdu verifikacionog e-maila.

Navedene podatke Priređivač će koristiti radi identifikacije dobitnika i dostave nagrada.

Nakon što se potrošač registruje, omogućeno mu je da unosi kodove koji se nalaze na Proizvodima. Unosom koda potrošač učestvuje u nagradnoj igri i postaje učesnik. Kod se nalazi na donjoj strani otvarača limenke. Na jednom Proizvodu nalazi se jedan kod. Kod na Proizvodu predstavlja algoritam koji se sastoji od 8 karaktera, kombinacije slova i brojeva.

Svaki kod je moguće uneti samo jednom. Učesnik koji se registrovao na gore opisan način, može uneti neograničen broj kodova.

Ako isti učesnik unese pogrešan kod više od 3 puta uzastopno, automatski će mu biti privremeno onemogućen unos kodova u trajanju 24 sata. Ukoliko učesnik posle isteka privremene nemogućnosti unosa koda još dva puta u trajanju Nagradne igre pogrešno unese kod više od 3 puta uzastopno, profil će mu biti automatski blokiran i time će biti diskvalifikovan sa učešća u Nagradnoj igri.

NAGRADE

Nagrada na sat, kartica Raiffeisen banke sa džeparcem od 3.000 dinara se može koristiti za bezgotovinsko plaćanje u svim maloprodajnim objektima, kao i za online plaćanje roba i usluga, ali ne i za podizanje gotovog novca sa iste.

Dobitnici nagrade na sat (kartica Raiffeisen banke – džeparac 3.000 din) se određuju, automatski, putem softvera, slučajnom metodom iz baza svih pravilno poslatih/prispelih kodova koji se nalaze na donjoj strani otvarača limenke, koji su prispeli u onom satu za koji se izvlače nagrade na sat, i to svakog narednog sata za prethodni sat u prvih 10 minuta narednog sata. Prvi sat za koji se izvlače nagrade je od 00:00 do 00:59 časova 01.09.2019, za koji će se nagrade izvlačiti u periodu od 01:00-01:10 i tako sukcesivno za svaki naredni sat, sve do poslednjeg sata 21:00-21:59 28.09.2019. godine u kojem će biti izvučene tri nagrade i za koji se nagrade izvlače u periodu od 22:00 do 23:59 časova 28.09.2019. Svakog sata se izvlači 1 satna nagrada, osim u satu 21:00-21:59 dana 28.09.2019. godine (poslednjeg sata) u kojem se izvlače 3 nagrade, što je 24 nagrade dnevno.

Dobitnici dnevne nagrade (paket Guarane Original, koji sadrži 24 komada Guarane Original 0.25 litara) se određuju automatski, putem softvera, slučajnom metodom iz baza svih pravilno poslatih/prispelih kodova koji se nalaze na donjoj strani otvarača limenke, koji su prispeli u onom danu za koji se izvlače dnevne nagrade, i to svakog narednog dana za prethodni dan u periodu od 00:01 do 03:00 časova. Prvi dan za koji se izvlače nagrade je 01.09.2019. (00:00-23:59) i nagrade za taj dan se izvlače 02.09.2019. u periodu od 00:01 do 03:00 časova, i tako sukcesivno sve do poslednjeg dana 28.09.2019. za koji se nagrade izvlače 28.09.2019. u periodu od 22:00 do 23:59 časova. Svakog dana će biti izvučeno 100 dnevnih nagrada.

Dobitnici nedeljne nagrade (Mobilni telefon marke Samsung S10) se određuju automatski, putem softvera, slučajnom metodom iz baza svih pravilno poslatih/prispelih kodova koji se nalaze na donjoj strani otvarača limenke, koji su prispeli u toku one nedelje (sedmice) za koju se izvlače nedeljne nagrade. Nedeljne (sedmične) nagrade se izvlače nedeljom za prethodnu nedelju (sedmicu) koja se završava svake subote u 23:59 časova. Izvlačenje nedeljnih nagrada biće obavljeno dana: 08.09.2019, 15.09.2019, 22.09.2019 i 29.09.2019, u periodu od 22:00 do 23:59 časova. Svake nedelje će biti izvučene 3 nedeljne nagrade.

Jedno lice može biti dobitnik najviše jedne nedeljne nagrade za vreme celog trajanja nagradne igre. Ukoliko je lice već izvučeno kao dobitnik nedeljne nagrade, organizator će izvući drugog dobitnika za tu nedelju.

Kod koji je unet u određenom satu takođe učestvuje u izboru i za dnevne i nedeljne nagrade. Posle isteka sata, dana i nedelje u kojoj je uneo kod, uneti kod prestaje da važi i neće biti u opticaju prilikom nasumičnog izbora dobitnika.

Na osnovu jednog koda može se osvojiti samo jedna nagrada, odnosno kod na osnovu kojeg je ostvaren dobitak nagrada na sat ne učestvuje u izvlačenju za dnevnu nagradu odnosno nedeljnu nagradu. Kod na osnovu kog je ostvaren dobitak za dnevnu nagradu ne učestvuje u izvlačenju za nedeljnu nagradu.

Dobitnici će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem email-a koji su uneli prilikom registracije i to u roku od 2 dana od izvlačenja nagrade koja je osvojena, a spisak dobitnika će biti objavljen na sajtu www.nagradenasat.rs u roku od 2 dana od dana završetka nagradne igre.

Izvor: www.nagradenasat.rs