Promocija počinje dana 15.05.2018. godine i traje do isteka zaliha poklona, a najkasnije do 15.07.2018. godine osim za poklone Guarana EXIT Experience za ekipu i EXIT karta dnevna za jednu osobu za koje traje do 01.07.2018. godine.

Proizvodi za učešće u Promociji su specijalne i posebno označene Guarana Original limenke u pakovanju 0,25 litara na kojima je jasno istaknut ispis PLAY&WIN kao i poruka da sadrže kod za učestvovanje u Promociji.

Promocija je isključivo onlajn karaktera i sve aktivnosti se odvijaju na veb strani www.playandwin.rs.

Da bi zainteresovano lice steklo pravo na učešće, potrebno je da se registruje (i na taj način otvori svoj personalni nalog/profil) na sajtu www.playandwin.rs. Pri registraciji će od učesnika biti zatraženo da unese sledeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, mesto i adresu za prijem poklona. Navedene podatke Organizator će koristiti radi identifikacije dobitnika i dostave učesnicima naručenih poklona. 

PRIKUPLJANJE BODOVA

Nakon što se učesnik registruje, omogućeno mu je da unosi kodove koji se nalaze na Promotivnim pakovanjima i na taj način prikuplja bodove. Kod se nalazi na donjoj strani otvarača. Na jednom Promotivnom pakovanju nalazi se jedan kod. Vrednost jednog koda je tri boda.

Svaki kod je moguće uneti samo jednom, nakon čega unos istog ne donosi bodove. Ako isti učesnik unese pogrešan kod više od 3 puta uzastopno, automatski će mu biti privremeno onemogućen unos kodova u trajanju 24 sata. Ukoliko učesnik posle isteka privremene nemogućnosti unosa koda još dva puta u trajanju Promocije pogrešno unese kod više od 3 puta uzastopno, profil će mu biti automatski blokiran i time će biti diskvalifikovan sa učešća u Promociji.

Kada učesnik na svom profilu sakupi dovoljan broj kodova za određeni poklon stiče pravo da naruči poklon.

VRSTA POKLONA

KOLIČINA

POTREBAN BROJ BODOVA

GUARANA EXIT EXPERIENCE ZA EKIPU (4 OSOBE/4 DANA)*

3

3.000

EXIT KARTA - DNEVNA ZA JEDNU OSOBU ZA 1. DAN FESTIVALA – 12.07.2018.G.

75

240

EXIT KARTA - DNEVNA ZA JEDNU OSOBU ZA 2. DAN FESTIVALA – 13.07.2018.G.

75

240

EXIT KARTA - DNEVNA ZA JEDNU OSOBU ZA 4. DAN FESTIVALA – 15.07.2018.G.

75

240

GUA SLUŠALICE

800

150

GUA MAJICA

10.000

120

GUA RANAC

2.000

75

GUA MARAMA

300

60

GUA DIGITAL POKLONI – LIMITED EDITION

NEOGRANIČENO

3

SVAKI POKLON VREDI TAČNO ODREĐENI BROJ BODOVA. KADA UČESNIK SAKUPI BROJ BODOVA KOJI JE POTREBAN ZA ODREĐENI POKLON, STIČE PRAVO DA POKLON I NARUČI. IZBOR DOSTUPNIH POKLONA RASTE SA BROJEM SAKUPLJENIH BODOVA, A UČESNIK MOŽE DA BIRA ZA KOJI OD DOSTUPNIH POKLONA ĆE SAKUPLJATI BODOVE.

Jedan učesnik može da ostvari pravo na najviše 10 poklona.

Izvor: www.playandwin.rs