Nagradne igre
26.05.2014.

ALO nagradna igra PROLEĆNA ČAROLIJA

Priređivač nagradne igre na sreću u robi i uslugama je RAS ONLINE d.o.o. Beograd. Ako na kuponu imate tri ista simbola, osvojili ste jednu nagradu. U tom slučaju morate istog dana pozvati 011/3537-515 od 17-22h i saopštiti šifru kupona i svoje lične podatke (ime i prezime, adresu, JMBG i broj telefona).
 
Pri preuzimanju nagrade treba dostaviti deo naslovne strane sa dobitnim kuponom i fotokopiju lične karte. Ukoliko se dobitnik ne javi u predviđenom vremenu, gubi pravo na nagradu. Nagrade se preuzimaju najkasnije 30 dana od završetka nagradne igre.
 
Dobitnik ne može zahtevati da mu se umesto robnog vaučera isplati novčana protivvrednost i nema pravo da prenese nagradu trećem licu. Nepreuzete nagrade ostaju u vlasništvu priredjivača nagradne igre. Pravo učešća nemaju zaposleni kod privređivača i članovi njihovih užih porodica, kao i zaposleni kod poslovnih partnera koji su obezbedili nagradni fond ili su učestvovali u izradi kupona.
 
Nagrade:
4 x spavaća soba
4 x baštenska garnitura
10 x kosilica
20 x električni aparat za pop kolačiće
1.000 x paket kozmetike Golden Rose