Svi trgovinski i zanatski objekti u dane novogodišnjih i božićnih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena, ali evo koliko je propisano...

Sekretarijat za privredu Grada Beograda saopštio je 26. decembra 2016. godine da prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, u petak, na Badnji dan, prodavnice pretežno prehrambene robe, moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati, dok na sam Božić 7. januara dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni.

7. januara, nespecijalizovane prodavnice u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambene robe i posebni trgovinski objekti mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 06 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji rade u vreme državnih i drugih praznika dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane novogodišnjih i božićnih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena, dodaje se u saopštenju.

13. i 14. januara, ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim zgradama mogu raditi, emitovati muziku ili priređivati muzički program od 00 do 24 sata.Ostali ugostiteljski objekti koji se ne nalaze u stambenim zgradama mogu raditi u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena – od 00 do 24 sata.

Izvor: www.lepaisrecna.rs