Zelena pijaca - Kraljevo

Preko 400 pijačnih tezgi namenjenih prodaji poljoprivrednih proizvoda nalazi se na lokaciji “Zelena pijaca”. Zastupljena je prodaja domaćih poljoprivrednih proizvoda, južnog voća kao i rasada.

Takođe na ovom prostoru postoji i “mlečna” pijaca opremljena rashladnim vitrinama i tezgama za prodaju sireva, kajmaka i drugih mlečnih proizvoda.