Zelena pijaca - Zemun

Postoje zapisi da su krajem 17. veka seljaci mušterijama u Zemunu donosili robu "na noge", u stanove i kuće, jer gospoda tada nije odlazila na pijacu, gde se tada snabdevala zemunska sirotinja. Robu su najčešće dopremali seljaci iz Novog sela, koje je tada, kao i danas, bilo poznato po zemljoradnji. Lubenice i grožđe prevoženi su rekom iz Starog Slankamena, kupus je dolazio iz najboljih bašta na Lidu, dok su Nemci na nekadašnjoj zemunskoj pijaci prodavali svoju robu: puter, mileram i švapski sir. Osim ove zelene, u Zemunu je na obali reke postojala i riblja pijaca, što je na neki način ostala tradicija do danas. Specifičnost ove pijace oduvek je bila prodaja sveže rečne ribe iz ulova dunavskih alasa. Današnja zemunska pijaca nalazi se na Masarikovom i Omladinskom trgu, a Gospodska ulica preseca pijacu na dva dela. Trenutno je pijaca opremljena sa 379 fiksnih, 125 mobilnih tezgi i 47 spoljnih rashladnih vitrina. Alaska pijaca ima 19 prodajnih mesta i opremljena je rashladnim vitrinama, pultovima i bazenima za ribu. Od Juna 2012.godine Omladinski trg je adaptiran kao multifunkcionalni plato na kome je počela da radi prva mobilna pijaca u našem regionu. Mobilna pijaca sa sklopivim i lako pokretnim tezgama istovremeno ima i funkciju gradskog trga sa obnovljenom kanalizacionom, hidrantskom i elektro infrastrukturom, u ukupnoj površini od oko 3.700 m2.