Zelena pijaca - Dušanovac

Ova pijaca postojala je i pre Drugog svetskog rata, a neki njeni delovi izgrađeni su još tridesetih godina prošlog veka. Početkom pedesetih godina, roba se prodavala na drvenim tezgama, a povrće i voće seljaci su na pijacu dopremali zaprežnim kolima koja su vukli volovi.

Pijaca nije planski uređivana, kao uostalom ni čitavo naselje koje je okružuje, pa su objekti na njoj podizani kako se tržnica širila.

Na Dušanovačkoj pijaci danas postoji 326 tezgi i na njima svoje proizvode izlažu prodavci iz Grocke, Uba, ali i Leskovca. Na njoj najčešće pazare stanovnici istoimenog beogradskog naselja i dela Konjarnika.

JKP "Gradske pijace" su u novembru 2011. godine, srušile mlečnu halu na pijaci "Dušanovac". U saradnji sa Sekretarijatom za saobraćaj i JKP "Beograd put", postavljeni su stubići ispred pijace "Dušanovac", kako bi nesavesnim vozačima bilo onemogućeno da vozila parkiraju na zelenoj površini.