Uz kupovinu jednog seta, drugi dobijate sa 50% popusta.
Setovi su unapred određeni.