Nagradne igre
18.03.2017.

Nagradna igra UZMI RAČUN I POBEDI- Najčešća pitanja i odgovori

Fotografija: www.uzmiracun.rs

Koliko koverata može da pošalje jedna osoba?
Ne postoji ograničenje u broju koverata koje jedna osoba može da pošalje, s tim što u svakoj mora biti ili 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, minimalne vrednosti od 100,00 dinara po svakom fiskalnom računu ili slipu. Visina računa i slipova ne povećava šansu za dobitak. Svi računi i slipovi od 100,00 dinara pa naviše iz bilo koje radnje ili prodajnog mesta imaju istu šansu da učestvuju u nagradnoj igri.

Do kada se šalju koverte?
Poslednje izvlačenje je 31. marta i koverte se šalju 30. marta do 23 časa i 59 minuta za 4. izvlačenje.

Da li jedna osoba može da bude izvučena nekoliko puta?
Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri sa neograničenim brojem koverata i može osvojiti više nagrada.

Kada i gde su izvlačenja?
Izvlačenje nagrada - stanovi u Beogradu, automobili marke FIAT 500 L i putovanja u inostranstvo obavljaće se javno u direktnom TV prenosu na Prvom programu RTS-a dana 11, 18, 25. i 31. marta 2017. godine. Ostale nagrade izvlačiće se javno u studiju RTS-a, nakon završetka emisije. Spisak svih dobitnika izvučenih nagrada će biti objavljen u dnevnom listu „Politika“ u roku od 3 dana od dana svakog izvlačenja dobitnika, kao i na internet stranici nagradne igre www.uzmiracun.rs, internet stranici Priređivača i internet stranici RTS-a odmah po izvlačenju.

Ko nema pravo učešća u nagradnoj igri?
Osobe zaposlene kod Priređivača, odnosno u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i lica zaposlena u Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Državnoj lutriji Srbije d.o.o. Beograd, Republičkom sekretarijatu za javne politike i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Da li računi moraju da budu sa različitih mesta?
Ne. Svi računi ili slipovi u jednoj koverti mogu biti i sa istog prodajnog mesta.

Da li je tačno da je poštarina za slanje koverata besplatna?
Da, tačno je. Poštarina je besplatna, kao i namenske koverte za slanje računa i slipova.

Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se šalju u običnim kovertama?
Kako bi svi građani imali podjednaku šansu da učestvuju u nagradnoj igri, broj koverata koji može da se preuzme u jednoj poslovnici je tri dnevno, što je više nego dovoljno da se pošalju svi računi koje prosečan građanin može da prikupi tokom dana.

Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se kombinuju u istoj koverti?
Ne, fiskalni računi i slipovi moraju biti u odvojenim kovertama. Svaka koverta u kojoj fiskalni računi i slipovi budu pomešani smatraće se nevažećom.

Da li u Nagradnjoj igri mogu da učestvuju računi plaćeni u Pošti a koji nisu fiskalni kao i odštampani on-line nalozi koji su realizovani preko banke jer je u iznos uračunat i PDV, ali se to ne vidi?
Za učešće u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“ potrebno je prikupiti 10 fiskalnih računa i/ili 10 slipova (potvrda za plaćanje karticom). Druge vrste računa i on-line nalozi ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri. Podizanjem svesti građana da nakon svake kupovine ili transakcije uzmu račun utiče se na smanjenje sive ekonomije u maloprodaji. S druge strane, računi za komunalije ili onlajn nalozi nemaju istu važnost za ostvarenje ovog cilja, pa nisu uključeni u nagradnu igru. Takođe, namera je da se promoviše bezgotovinsko plaćanje u tim situacijama s obzirom na to da predstavlja garanciju da će kupovina biti vidljiva za poreske organe čak i ako trgovac ne izda račun. Plaćanje robe onlajn nije problematično sa stanovišta sive ekonomije jer će svaka kupovina biti elektronski evidentirana, a uključivanjem onlajn naloga bi građani bili izloženi dodatnom naporu da moraju da idu u banke i uzimaju potvrde o obavljenim transakcijama.

Na koji način bi Komisija koja bude izvlačila dobitnike u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi" tretirala koverte u kojima se nađu računi plaćeni onlajn i u pošti, a koji nisu fiskalni i da li bi oni bili proglašeni nevažećim i odbačeni ili bi vlasnicima tih koverata bila dodeljena nagrada?
Samo koverte u kojima se nalazi 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, minimalne vrednosti od 100,00 dinara, ne starijih od 1. januara 2017. biće smatrane ispravnim. Sve neispravne koverte će biti diskvalifikovane u slučaju da budu izvučene.

Zašto se prihvataju slipovi koji nisu potvrda o plaćenom porezu?
Prikupljanjem slipova (potvrda o plaćanju karticom) podstiče se bezgotovinsko plaćanje kao najbolji način da se transakcije učine transparentnim. Činjenica da je plaćanje obavljeno bezgotovinski i da novac prelazi sa računa kupca na račun prodavca čini tok tih sredstava vidljivim što nije uvek slučaj sa transakcijama u kešu gde, u slučaju da nije izdat fiskalni račun, promet ostaje potpuno neprimetan za poreske organe.

Kada će biti objavljen nagradni fond?
Nagradni fond je definisan Pravilima nagradne igre koja se objavljuju putem sredstava javnog informisanja najkasnije 15 dana pre početka Nagradne igre. Od 21. februara, nagradni fond je dostupan na internet stranici www.uzmiracun.rs.

Kako će građani biti informisani o pravilima igre i nagradnom fondu?
Putem sredstava javnog informisanja, na internet prezentacijama organizatora i nagradne igre www.uzmiracun.rs i kroz različite PR aktivnosti.

Gde se čuvaju koverte koje građani šalju?
Koverte se čuvaju u Pošti, a pre izvlačenja se, prema pravilima, transportuju u studio gde će se vršiti izvlačenje nagrada.

Šta se sve od podataka građana upisuje na koverat i da li su njihovi podaci zaštićeni?
Građani na koverat unose ime i prezime, adresu, poštanski broj ili adresni kod, kao i kontakt telefon radi lakše komunikacije ukoliko je pošiljalac izvučen. Građani na kovertama ne popunjavaju lične podatke kao što je JMBG.

Kako građani mogu da dobiju dodatne informacije o nagradnoj igri?
Počev od 1. februara 2017. godine, sve dodatne informacije o nagradnoj igri građani mogu dobiti na internet prezentaciji nagradne igre www.uzmiracun.rs, pozivom na broj telefona 011/3620-146, svakog radnog dana od 12 do 15 časova, kao i putem mejl adrese uzmiracun@mduls.gov.rs. 

Da li u nagradnoj igri mogu učestvovati potvrde o podizanju novca sa bankomata i druge vrste potvrda o novčanim transakcijama koje se ne odnose na kupovinu?
Ne. U nagradnoj igri mogu isključivo učestvovati slipovi koji predstavljaju potvrdu o obavljenoj kupovini, i fiskalni računi. Druge potvrde o novčanim transkacijama smatraće se neispravnim, i takva koverta će prilikom izvlačenja biti odbačena.


Šta je to PAK i da li je neophodno upisati PAK broj na kovertu prilikom slanja fiskalnih računa i slipova?
PAK broj je poželjan. On predstavlja noviji i savremeniji način adresovanja pošiljki. Reč je o šestocifrenom broju koji označava deo ulice i olakšava poštaru da uruči pošiljku jer preciznije određuje lokaciju u odnosu na klasično adresovanje sa poštanskim brojem, posebno u situacijama kada je došlo do promene naziva ulice. U slučaju nagradne igre, PAK broj je posebno važan zbog takmičenja opština i gradova, jer omogućava automatsko sortiranje i brojanje pristiglih koverata, pa tako građani koji unesu PAK povećavaju šanse da njihov grad pobedi. Informacija o PAK broju može da se pronađe na računima za Infostan, struju ili telefon, ili na internet stranici Pošte Srbije.

Zašto je potrebno da na koverti unesemo adresu iz lične karte?
Adresa iz lične karte je najsigurniji način da pravilno identifikujemo dobitnika nagrade s obzirom na to da učesnici ne upisuju lični broj. Takođe, zakonska je obaveza svakog građanina koji poseduje ličnu kartu da prijavi prebivalište ili boravište i da ono bude iskazano u tom dokumentu. Navođenje adrese iz lične karte takođe je važno zbog takmičenja gradova i opština u nagradnoj igri jer će se bodovi upisivati na osnovu date adrese i samo na taj način možete pomoći svojoj lokalnoj samoupravi da dobije vrednu nagradu.

Ko će vratiti novac za ranije plaćenu poštarinu za slanje koverti?
Pošta Srbije je zadužena za refundaciju plaćenih poštarina. Građani koji su pre odluke Vlade Srbije o besplatnom slanju koverata za nagradnu igru "Uzmi račun i pobedi", donete 31. januara, regularno platili poštarinu od 23 dinara ili kupili poštansku marku iste vrednosti, imaju pravo na povraćaj tog novca. Svi građani koji su preuzeli besplatne namenske koverte i tom prilikom platili poštansku marku, imaju pravo da na šalterima pošta podnesu reklamaciju, odnosno zahtev za vraćanje novca i Pošta Srbije će razmotriti svaki pojedinačni zahtev. Po osnovu pozitivno rešene reklamacije Pošta će vratiti novac u roku od 15 dana, kako je i predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača. Pošta Srbije će novac isplatiti bilo poštanskom uputnicom na adresi korisnika, bilo uplatom na njegov tekući račun.

Izvor: www.mduls.gov.rs