Radi se o novoj usluzi, koja omogućava specifikaciju saobraćaja u prethodna tri meseca, tako da će korisnik imati tačan uvid poziva sa svog telefona. Na jednostavan način, najviše pet puta u toku dana moći će da pogledaju svoj listing.