Iskoristite ovu jedinstvenu mogućnost da od kuće, sa fiksnog telefona, na jednostavan i lak način dopunite kredit za željeni prepaid broj!

Moći ćete da, u bilo koje doba dana ili noći, besplatno pozovete broj 0800/100-900 i da, prateći uputstva govornog automata, izvršite elektronsku dopunu kredita za odabrani prepaid broj u visini od 250, 500 ili 1000 dinara, uz naplatu preko redovnog mesečnog računa za Vašu fiksnu telefonsku liniju.

Tokom jednog meseca možete izvršiti više dopuna, ali do maksimalnog iznosa od 3000 dinara.

 

Kako se vrši prepaid dopuna sa fiksnog telefona?
 
Pozovite broj 0800/100-900.
 
  1. Unesite prvi deo šifre sa Vašeg računa za fiksnu telefonsku liniju, odnosno broj do kose crte. Automat će Vam pročitati unetu šifru i zamoliti da je potvrdite ili da je ponovo unesete. Imate ukupno dva pokušaja za unos ispravne šifre.
  2. Zatim, unesite mt:s prepaid broj za koji želite da izvršite dopunu. Uneti broj mora da počne sa 064, 065 ili 066 i broj unetih cifara posle ovih prefiksa mora biti 7 za 064 i 065 numeraciju, a 6 ili 7 za 066 numeraciju. Potvrdite uneti broj pritiskom na taster 1 ili da ga ponovo unesite - pritiskom na taster 2. Imate ukupno dva pokušaja za unos željenog broja u ispravnom formatu.
  3. Nakon toga, izaberite jedan od tri ponuđena iznosa predviđenih za dopunu: za iznos od 250 dinara - pritisnite taster 1, za iznos od 500 dinara - pritisnite taster 2, a za iznos od 1000 dinara - pritisnite taster 3. Potvrdite željeni iznos ili da ga ponovo unesite, za šta imate ukupno dva pokušaja.
  4. Ukoliko je cela transakcija dopune prepaid računa uspešno obavljena, na broj koji je dopunjen stići će SMS informacija o izvršenoj dopuni, a Vaš telefonski račun za fiksnu telefonsku liniju biće zadužen za izabrani iznos dopune.