Proizvođač ovog mleka je kompanija Imlek.

Bello-mleko-imlek