NeXt BodyTime Cardio - Novi voćni nektar!

Osim zagarantovano dobrog i prijatnog ukusa, u ovom nektaru se nalaze veoma korisne materije polifenoli, koji čuvaju srce tako što utiču na prevenciju nagomilavanja holesterola u krvnim sudovima, a samim tim i na prevenciju visokog krvnog pritiska.

next-body-time-cardio