• besplatni minuti ka svim nacionalnim mrežama
  • 0 dinara u Vip mreži! Besplatni pozivi u mreži čak i nakon potrošenih besplatnih minuta ka svim mrežama.
  • besplatne SMS i/ili MMS poruke
  • besplatni prenos podataka (u tarifi 325, 900 i 1800)
  • besplatan 060 broj po tvom izboru
  • postpaid ponuda sa mobilnim telefonom za 1 dinar!

vip-telefoni

vip-pricaj