Zelena pijaca - Banjica

Pijaca na uglu Crnotravske i Paunove ulice na Banjici, godinama je smatrana perifernom gradskom pijacom, gde su seljaci iz podavalskih sela nudili robu žiteljima ovog dela grada. Zbog brojnih komunalnih problema, improvizovanih tezgi, nepostojanja uređenih prilaza za kupce i onih za dostavu robe, stara pijaca na Banjici dugo je čekala detaljno preuređenje. Sadašnji izgled pijaca je dobila 1998. godine. Opreljena je sa više od 400 tezgi, 62 lokala sa širokom ponudom najrazličitijih prehrambenih proizvoda. Danas je to urbana, lepo uređena pijaca, sa kvalitetnom infrastrukturom i renoviranom mlečnom halom. Banjičku pijacu najčešće snabdevaju proizvođači iz podavalskih sela