Novi vizuelni identitet rezultat je želja potrošača i predstavlja idealan spoj tradicionalnog i modernog. Pils Plus sa novim izgledom  pakovanja na tržištu je od aprila. Pils Plus - samo ‘ladno.

Pils_plus_nova_flasa